טופס בקשה לצילום קורס

decorative

טופס זה מיועד להגשת בקשה לצילום. בקשה לצילום רשאים להגיש מרצים, מתרגלים, נציג סטודנטים פקולטי ונציג אס"ט. לפני פנייה למרכז יש לבדוק בלוח הצילומים (אביב או חורף) האם כיתת הצילום פנוייה. ניתן לצלם מרצים ומתרגלים שלימדו את הקורס (המיועד לצילום) בעבר, ושציונם במשאל היה לפחות 4.

אישור הצילום מותנה בקבלת אישור חתום מן המרצה או המתרגל/ת על הסכמתם להצטלם. כמו כן, לצורך צילום מתרגל/ת יש לקבל אישור חתום ממרצה הקורס המאשר את הצילום, ולצורך צילום מרצה יש  לקבל אישור חתום מסגן דיקן להוראה או את דיקן הפקולטה.

 

  • סוג השיעור
  • כיתת הצילום כוללת 128 מושבים