לוח צילומים לסמסטר אביב, תשע"ז

הצילומים מתקיימים במרכז לקידום הלמידה וההוראה, בניין אולמן, חדר 213, למעט צילומי חוץ המצויינים ב*.
הצילומים מתקיימים במרכז לקידום הלמידה וההוראה, בניין אולמן, חדר 213, למעט צילומי חוץ המצויינים ב*.
 יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'
8:30
9:30127435 - תופעות הרזוננס בטבע (הרצאה, פרופ' נמרוד מויסייב)124414 - כימיה פיסיקלית-קינטיקה כימית (תרגול, ארז זמל)
10:30044192 - מערכות בקרה 2 (הרצאה, פרופ. אנדריאס אר פויאר)127435 - תופעות הרזוננס בטבע (הרצאה, פרופ' נמרוד מויסייב)
11:30
12:30034041 - מעבר חום (תרגול, שמרי חביב)014008 - מידע גרפי (תרגול - מרדכי שחף)
13:30094210 - ארגון המחשב ומערכות הפעלה
(הרצאה - פרופ' עופר שטריכמן)
14:30234122 - מבוא לתכנות מערכות (תרגול, תומר גולני)336541 - זרימה במערכת הקרדיווסקולרית
(הרצאה, פרופ. חבר ג'וזואה שניטמן)
15:30
16:30014006 - מבוא לשיטות נומריות (תרגול, רוני הילל)094210 - ארגון המחשב ומערכות הפעלה
(הרצאה - פרופ' עופר שטריכמן)
054215 - תרמודינמיקה א' (הרצאה, פרופ. חבר יועד צור)
17:30