בקשה למחיקת הקלטות קורס ממערכת פנופטו

הנני מאשר/ת למחוק את הקורס, שהקלטתי בסמסטר אביב, 2020, משרת הקורסים – פנופטו. במידה ויש יותר ממתרגל/מרצה אחד בקורס יש לצרף את האישור של כולם.
  • מספר קורסשם הקורסהרצאה/תרגול