בקשת הרשאות הקלטה במערכת פנופטו

במידה והינך מעוניין להקליט הרצאות/תרגולים/שעות קבלה מקוונות שלך וכד’ אנא מלא טופס זה על מנת לקבל הרשאות להקלטה במערכת פנופטו. יש למלא בקשה עבור כל מספר קורס, ניתן למלא ליותר מקורס אחד. טופס זה מיועד למרצים ומתרגלים בלבד.

שימו לב !!! כדי שנוכל לתת לכם הרשאה, הנכם נדרשים להתחבר לפנופטו בפעם הראשונה לצורך זיהוי המשתמש שלכם לפני שליחת הטופס. אנא היכנסו ל /https://panoptotech.cloud.panopto.eu ובצעו הזדהות עם המשתמש הטכניוני שלכם.

 

  • מספר קורסשם קורסתפקיד (מרצה/מתרגל)