לוח צילומים לסמסטר חורף, תשפ”ב

 יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'
8:30
9:30יסודות מתמטיים למהנדסים - 019001 - הרצאה - גלי הנדין [הרצאות באנגלית צילום לא סינכרוני]
10:30
11:30
12:30אנטומיה למהנדסים - 337004 - דר. קתרין ונדורנה
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30