הפקת MOOC - צילומים בשטח עם צוות צילום

צוות הצילום בפעולה

בימים אלו מצולם MOOC חדש בנושא חדשנות ויזמות. מרצה הקורס פרופ' אמריטוס שלמה מיטל.

הפקת MOOC - צילומים בשטח
הצטרפו למרצי הטכניון המפיקים MOOC בסיוע ותמיכת המדור