014318 – הסביבה בעידן טכנולוגי

צפייה

מרצה: פרופ' מיכל גרין

סוג: הרצאה

מועד צילום: 2008/2009

מס' שיעורים: 8

צפייה

מרצה: פרופ' מיכל גרין

סוג: הרצאה

מועד צילום: 2009/2010

מס' שיעורים: 10

 

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים