064115 – מכניקה של זורמים

צפייה

מתרגל: ענבר פרייליך ואור וילינגר

סוג: תרגול

מועד צילום: אביב תשע"ט

מס' שיעורים: 36

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים