044252 – מערכות ספרתיות ומבנה המחשב

צפייה

מתרגל: מארון טורק

מועד צילום: אביב תשע"ט

סוג: תרגול

מס' שיעורים: 26

צפייה

מתרגל: עדי אליהו

מועד צילום: חורף תש"ף

סוג: סדנה

מס' שיעורים: 10

 

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים