084311 – אוירודינמיקה בלתי דחיסה

צפייה

מתרגל: ירון בן עמי

סוג: תרגול

מועד צילום: חורף תשע"ח

מס' שיעורים: בצילום

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים