064106 – תרמודינמיקה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

צפייה

מרצה: פרופ"ח יואב ליבני

סוג: הרצאה

מועד צילום: חורף תשע"ח

מס' שיעורים: בצילום

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים