014214 – יסודות מכניקת הזורמים

צפייה

מרצה: פרופ"ח אורי שביט

סוג: הרצאה

מועד צילום: חורף תשע"ח

מס' שיעורים: בצילום

צפייה

מתרגל: אסף דאנה

סוג: תרגול

מועד צילום: חורף תשע"ח

מס' שיעורים: בצילום

 

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים