336541 – זרימה במערכת הקרדיווסקולרית

צפייה

מרצה: ג'וזואה שניטמן

סוג: הרצאה

מועד צילום: אביב תשע"ז

מס' שיעורים: בצילום

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים