096570 – תורת המשחקים והתנהגות כלכלית

צפייה

מרצה: פרופ"מ יעקב בביצ'נקו

סוג: הרצאה

מועד צילום: חורף תשע"ז

מס' שיעורים: 29

 

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים