084505 – מכניקת המוצקים – אוירונאוטיקה

צפייה

מרצה: פרופ' עמרי רנד

סוג: הרצאה

מס' שיעורים: 23

צפייה

מתרגל: מר דניאל רבינוביץ

סוג: תרגול

מס' שיעורים: 9

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים