094210 – ארגון המחשב ומערכות הפעלה (לשעבר מבוא לטכנולוגיות מחשב)

צפייה

מרצה: פרופ'/ח עופר שטריכמן

סוג: הרצאה

מועד צילום: אביב תשע"ז

מס' שיעורים: בצילום

צפייה

מרצה: פרופ'/ח עופר שטריכמן

סוג: הרצאה

מס' שיעורים: 35

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים