124510 – כימיה פיסיקלית

צפייה

מרצה: ד"ר שאול מיכלסון

סוג: הרצאה

מס' שיעורים: 43

צפייה

מתרגל: גב' אלינה ליסיצין

סוג: תרגול

מס' שיעורים: 28

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים