236353 – אוטומטים ושפות פורמליות

צפייה

מרצה: גב' תמר אייזנקוביץ

סוג: שאלות ותשובות

מס' שיעורים: 2

צפייה

מרצה: גדי אלכסנדרוביץ'

סוג: הרצאה

מועד צילום: חורף תשע"ח

מס' שיעורים: בצילום

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים