236358 – נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים, שיטות טופולוגיות בתכנות מבוזר

צפייה

מרצה: Prof. Maurice Herlihy

סוג: הרצאה

מס' שיעורים: 26

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים