234218 – מבני נתונים

צפייה

מרצה: פרופ' דן גייגר

סוג: הרצאה

מס' שיעורים: 24

צפייה

מתרגל: מר יונתן יניב

סוג: תרגול

מס' שיעורים: 18

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים