206816 – נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי

צפייה

מרצה: פרופ"ח נעמי ביטרמן

סוג: הרצאה

מועד: 2003/04

מס' שיעורים: 14

צפייה

מרצה: פרופ"ח נעמי ביטרמן

סוג: הרצאה

מועד: 2004/05

מס' שיעורים: 13

 

צפייה

מרצה: פרופ"ח נעמי ביטרמן

סוג: הרצאה

מועד: 2005/06

מס' שיעורים: 10

צפייה

מרצה: פרופ"ח נעמי ביטרמן

סוג: הרצאה

מועד: 2006/07

מס' שיעורים: 13

צפייה

מרצה: פרופ"ח נעמי ביטרמן

סוג: הרצאה

מועד: 2007/08

מס' שיעורים: 8

צפייה

מרצה: פרופ"ח נעמי ביטרמן

סוג: הרצאה

מועד: 2008/09

מס' שיעורים: 13

צפייה

מרצה: פרופ"ח נעמי ביטרמן

סוג: הרצאה

מועד: 2009/10

מס' שיעורים: 12

[/su_column]

צפייה

מרצה: פרופ"ח נעמי ביטרמן

סוג: הרצאה

מועד: 2010/11

מס' שיעורים: 13

צפייה

מרצה: פרופ"ח נעמי ביטרמן

סוג: הרצאה

מועד: 2011/12

מס' שיעורים: 14

צפייה

מרצה: פרופ"ח נעמי ביטרמן

סוג: הרצאה

מועד: 2012/13

מס' שיעורים: 13

[/su_column]

צפייה

מרצה: פרופ"ח נעמי ביטרמן ומרצים נוספים

סוג: הרצאה

מועד: 2013/14

מס' שיעורים: 14

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים