054306 – עקרונות הנדסה כימית 2מ'

צפייה

מרצה: פרופ' שמעון ברנדון

סוג: הרצאה

מועד צילום: חורף תשע"ז

מס' שיעורים: 39

צפייה

מתרגל: מר ניר חיימוביץ

סוג: תרגול

מס' שיעורים: 28

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים