234114 – מבוא למדעי המחשב מ'

צפייה

מרצה: פרופ"ח ראובן בר יהודה

סוג: הרצאה

מס' שיעורים: 28

צפייה

מתרגל: נג'יב נבואני

סוג: תרגול

מועד צילום: חורף תשע"ט

מס' שיעורים: 28

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים