324864 – יזמות 1

צפייה

מרצה: פרופ' דן שכטמן

סוג: הרצאה

שנה: 2006

מס' שיעורים: 13

צפייה

מרצה: פרופ' דן שכטמן

סוג: הרצאה

שנה: 2008

מס' שיעורים: 13

 

צפייה

מרצה: פרופ' דן שכטמן

סוג: הרצאה

שנה: 2009

מס' שיעורים: 1

 

צפייה

מרצה: פרופ' דן שכטמן

סוג: הרצאה

שנה: 2010

מס' שיעורים: 1

 

 

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים