314011 – מבנה ותכונות של חומרים הנדסיים

צפייה

מרצה: פרופ' דן שכטמן

סוג: הרצאה

מס' שיעורים: 42

צפייה

מתרגל: יעל אטינגר

סוג: תרגול

מועד צילום: אביב תשע"ט

מס' שיעורים: 24

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים