314006 – אפיון מבנה והרכב חומרים

צפייה

מרצה: פרופ' ויין קפלן

סוג: הרצאה

מס' שיעורים: 6

צפייה

מתרגל: מר דור עמרם

סוג: תרגול

מס' שיעורים: 26

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים