648002 – כימיה ופיסיקה של מערכות קטנות

צפייה

מרצה: פרופ' אורי פסקין

סוג: הרצאה

מס' שיעורים: 15

צפייה

מרצה: פרופ' אורי פסקין

סוג: תרגול

מס' שיעורים: 2

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים