336518 – מעבר חום במערכות ביולוגיות

צפייה

מרצה: פרופ' איתן קימל

סוג: הרצאה

מס' שיעורים: 22

צפייה

מרצה: גב' עינת שפירא

סוג: תרגול

מס' שיעורים: 14

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים