044145 – מערכות ספרתיות

צפייה

מרצה: ד"ר אהרון אהרון

סוג: הרצאה

מס' שיעורים: 23

צפייה

מתרגל: גב' דבורה כהן

סוג: תרגול

מס' שיעורים: 14

צפייה

מתרגל: זיו ברקוביץ'

סוג: סדנה בפתרון מבחנים

מס' שיעורים: בצילום

חזרה לקטלוג הקורסים המצולמים