לוח צילומים לסמסטר אביב, תשפ”ב

 יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'
8:30שיטות ניסיוניות בכימית השטח (127433) - הרצאה - פרופ' אלון הופמן
9:30
10:30אלקטרוכימיה: עקרונות ויישומים - פרופ' דוד אייזנברג (הרצאה)
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30