לוח צילומים לסמסטר אביב, תש"ף

הצילומים מתקיימים במרכז לקידום הלמידה וההוראה, בניין אולמן, חדר 213, למעט צילומי חוץ המצויינים ב*.
הצילומים מתקיימים במרכז לקידום הלמידה וההוראה, בניין אולמן, חדר 213, למעט צילומי חוץ המצויינים ב*.
 יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'
8:30094210 - מבוא לחישוביות- כרם עבד אלקדר - תרגול
9:30זרימה 1- 034013- הרצאה - פרופ' מורן ברקוביץ
10:30אלגוריתמים נומריים - 234125 - תרגול- פרופ' מיקי אלעד234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח- הרצאה - ד"ר שרי שינולד014327 - Water Chemistry - הרצאה - פרופ' אורי להב -
11:30
12:30046195 - מערכות לומדות - ד"ר דניאל סודרי- הרצאה
13:30
14:30044101- מבוא למערכות תכנה- אלון רשלבך- תרגולזרימה 1- 034013- תרגול-ישראל גבאי
15:30
16:30אלגברה ב' - 104168- תרגול עמית וינטראוב
17:30