צילום קורסים

מדור המולטימדיה אחראי על צילום התרגולים וההרצאות וניהול מאגר הקורסים המצולמים. לרשות המרכז שני אולפני צילום ועריכה מתקדמים: אולפן הווידיאו ע"ש משה קרסו לצילום שיעורים ואולפן קטן לצילום פרטני. צילום השיעורים נערך בכיתת צילום הכוללת 128 מושבים. האולפנים מופעלים ע"י צוות ווידיאו מקצועי ומנוסה.

ניתן לצפות בשיעורים, מיד עם סיום הצילום, בשרת פנופטו.

לצורך קביעת צילום קורס יש למלא טופס בקשה לצילום. בקשה לצילום רשאים להגיש מרצים, מתרגלים, נציג סטודנטים פקולטי ונציג אס"ט. לפני פנייה למרכז יש לבדוק בלוח הצילומים (אביב או חורף) האם כיתת הצילום פנוייה.

אישור הצילום מותנה בקבלת אישור חתום מן המרצה או המתרגל/ת על הסכמתם להצטלם (טופס אישור צילום).

לצורך צילום מתרגל/ת יש לקבל אישור חתום ממרצה הקורס המאשר את הצילום (טופס אישור צילום תרגול). לצורך צילום מרצה יש  לקבל אישור חתום מסגן דיקן להוראה או את דיקן הפקולטה (טופס אישור צילום הרצאה).

בסיום הסמסטר מתבקשים המצטלמים לחתום על טופס המאשר לטכניון להשתמש בחומרים (טופס לאחר צילום).